2019. augusztus 24. szombat
Magyarság a világban
UNITÁRIUS KÖZLÖNY
Az Erdélyi Unitárius Egyház havilapja.
alakult: 1888., új sorozat indult 1990-től
kiadó: Magyar Unitárius Egyház
---
cím: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9
400105
Cluj-Napoca (Kolozsvár)
Romania
internet: unitarius.org/document/unitarius-kozlony
telefon: +40-264-593-236 (fax is)
+40-264-595-927 (fax is)
e-mail: kozlony@unitarius.org
---
főszerkesztő: Dr. Czire Szabolcs
Országok szerint
 
Országok szerint