2019. június 17. hétfő
Magyarság a világban
KOLOZSVÁRI PROTESTÁNS TEOLÓGIAI INTÉZET
alakult: 1948.
Az intézetben magyar nyelvű oktatás folyik.
2009-ben az egyetem megkapta az intézeti
akkreditációt. Az intézet jogelődjei az
évszázados hagyományokra visszatekintő
Erdélyi Református Theológiai Fakultás
és az Unitárius Teológiai Akadémia.

cím: Piata Avram Iancu 13.
400124 Cluj-Napoca (Kolozsvár)
Romania
internet: www.proteo.hu
internet: www.proteo.cj.edu.ro
telefon: +40-264-592-841, +40-264-591-368 (fax is)
e-mail: proteo@proteo.hu
rektor: Dr. Rezi Elek egyetemi tanár
Országok szerint
 
Országok szerint