2021. január 23. szombat
Magyarság a világban
HENSZLMANN IMRE TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG
alakult: 1992.10.20.
Céljuk feltérképezni és propagálni Kassa és környéke
főleg magyar vonatkozású emlékeit és emlékhelyeit.
---
cím: Timonova 27
040 01 Kosice (Kassa)
Slovakia
telefon: +421-903-640-975 (mobil)
+421-948-513-580 (mobil)
e-mail: juraj.halasz@tuke.sk
---
elnök: Halász György
Országok szerint
 
Országok szerint