2024. július 25. csütörtök
Magyarság a világban
MAGYAROK NAGYASSZONYA RÓMAI KATOLIKUS FŐLELKÉSZSÉG
Keretein belül működik az Angliai Római Katolikus
Magyarok Egyesülete (ARKME) és a Szent István Ház.
----
alakult: 1954.
---
cím: 62 Little Ealing Lane
W5 4EA London
England
internet: http://szentistvanhaz.org/lelkeszseg/
facebook: https://www.facebook.com/szentistvanhaz.london
telefon: +44-790-486-4431 (mobil);
+44-020-8566-0271 (vonalas/üzenetrögzítő)
e-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com
---
káplán: Csicsó János atya
Országok szerint
 
Országok szerint