2021. január 28. csütörtök
Magyarság a világban
NAGYBECSKEREKI DIÁKSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET
alakult: 1993.
---
levélcím: Zeleznicka bb
Postfah 127
23000 Zrenjanin (Nagybecskerek)
Serbia
internet: www.znde.rs
telefon: +381-23-512962
e-mail: mzproject@ptt.rs
---
vezető: Kecskés István
telefon: +381-23-524646
Országok szerint
 
Országok szerint