2024. június 24. hétfő
Magyarság a világban
MAGYARSÁG HÁZA
2011-ben jött létre. A minden magyar összetartozását jelképező intézmény célja
a Magyarország határain innen és túl élő magyar közösségek közötti kapcsolatok
erősítése, a pozitív magyarságkép kialakulásának, a magyarság értékmegőrző
képességének segítése, az egymás iránti felelősségérzet kialakítása,
elmélyítése.
---
MAGYARSÁG HÁZA
cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.
telefon: +36-1-795-4731
internet: https://magyarsaghaza.net/
---
Jelenlegi funkciók
igazgató: CSIBI Krisztina (2014.-)
Országok szerint
 
Országok szerint